หมวดหมู่ : กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
หัวข้อ : แนวทางการจัดทำรายงายงานประจำปีของสถานศึกษา
โดย : powerpin
อ่าน : 1611
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

อกสารแนวทางการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา พร้อมด้วยแบบฟอร์มรายงานฯ และแบบกรอกข้อมูลการคิดคะแนน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำรายงานประจำปีต่อไป