หมวดหมู่ : กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
หัวข้อ : แบบเก็บข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายใน
โดย : powerpin
อ่าน : 1851
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แบบเก็บข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำหรับให้สถานศึกษานำไปปรับใช้ในการเก็บข้อมูลในแต่ละมาตรฐานเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งในระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน