หมวดหมู่ : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หัวข้อ : การคัดลอกไฟล์ eDLtv ลงใน External Harddisk เพื่อนำไปใช้ในโรงเรียนกรุณาเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้
โดย : admin
อ่าน : 2046
ศุกร์์ ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557
พิมพ์ เอกสารประกอบ โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม