หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การประกวดห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน
โดย : Dhanon
อ่าน : 2171
จันทร์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557
พิมพ์ 
        การประกวดห้องสมุด ๓ ดี โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ผู้บริหาร,  ครู ส่งเสริมการอ่าน  ,นักเรียนรักการอ่าน ระดับเขตพื้นที่ วันที่ ๑ - ๓ ประเมินโดยคณะกรรมการระดับเขตฯ  วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗  นำเสนอผลงาน ผู้บริหารส่งเสริมการอ่าน ครูส่งเสริมการอ่าน และนักเรียนรักการอ่าน  (เลื่อนจากวันที่ ๕ เป็นวันที่ ๘ เพราะ ศน.ติดประชุมศึกษานิเทศก์ระดับประเทศ ที่แอมบาสซาเดอร์ ชลบุรี วันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๕๗

ติดต่อ ศน.ธนนท์ มณีชัย : 0895541318