หมวดหมู่ : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
หัวข้อ : ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
โดย : powerpin
อ่าน : 2740
อังคาร ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ประกอบด้วย 
 1.  ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่   
    เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่ ซึ่งพัฒนาโดย OECD ประกอบด้วยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน
 2. ระบบออนไลน์ข้อสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 
    เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving: CPS) ซึ่งเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ PISA 2015 ที่พัฒนาโดย สสวท