ชื่อ - นามสกุล :นางปิ่นนรา บัวอิ่น
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา
ที่อยู่ :206 หมู่ 2 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150
Telephone :0817245045
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :