ชื่อ - นามสกุล :นางนงคราญ ไชยวงศ์
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
ที่อยู่ :339 หมู่ 1 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
Telephone :0931346281
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
หน้าที่ในกลุ่ม :