ชื่อ - นามสกุล :น.ส.วารีรัตน์ สติราษฎร์
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
ที่อยู่ :81 หมู่ 10 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
Telephone :0912985142
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
หน้าที่ในกลุ่ม :