ชื่อ - นามสกุล :นางสกาวรัตน์ ไกรมาก
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
ที่อยู่ :2 หมู่ 5 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150
Telephone :0835717622
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
หน้าที่ในกลุ่ม :