ชื่อ - นามสกุล :นางช่อเพชร วงศ์ชัย
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
ที่อยู่ :120 หมู่ 2 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
Telephone :0857198712
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
หน้าที่ในกลุ่ม :