ชื่อ - นามสกุล :นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มงานเลขานุการ
ที่อยู่ :10/2 หมู่ 7 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
Telephone :0861952789
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเลขานุการ
หน้าที่ในกลุ่ม :