ชื่อ - นามสกุล :นางสุทธิรดา เจริญพิทยา
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่มงานเลขานุการ
ที่อยู่ :90/1 หมู่ 2 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
Telephone :0817464687
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเลขานุการ
หน้าที่ในกลุ่ม :