ชื่อ - นามสกุล :นายประสงค์ โพธิ์แก้ว
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา
ที่อยู่ :10/3 หมู่ 11 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150
Telephone :0979399049
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :