ชื่อ - นามสกุล :นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา
ที่อยู่ :220 หมู่ 5 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
Telephone :0813862999
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :