ชื่อ - นามสกุล :นายปิยนาถ ชาวน่าน
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการกลุ่ม ITEC
ที่อยู่ :102/1 หมู่ 1 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
Telephone :0857234474
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
หน้าที่ในกลุ่ม :