ชื่อ - นามสกุล :นายธนนท์ มณีชัย
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
ที่อยู่ :106/2 หมู่ 9 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150
Telephone :0895541318
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
หน้าที่ในกลุ่ม :