ชื่อ - นามสกุล :น.ส.เฟย ฤดีใจ
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
ที่อยู่ :22/3 หมู่ 1 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
Telephone :0956971628
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
หน้าที่ในกลุ่ม :