ชื่อ - นามสกุล :นายเสมอ วงค์พุฒ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าที่หลัก :ควบคุม กำกับดูแล
ที่อยู่ :ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150
Telephone :0861938679
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :