[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อ.จุน จ.พะเยา ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 27 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

หมวดหมู่ blog
เว็บไซต์ศึกษานิเทศก์
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ค้นหาจาก google
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
surpun
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
ให้ทุกโรงเรียนเข้าไปตรวจข้อมูล นักเรียน โอเน็ต 57 ก่อน 31 สค. 57surpun
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ข้อสอบ O-NET
  • ข้อสอบ O-NET ปี 2552
- เฉลยสังคมฯ - เฉลยวิทย์
รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและภาษาอังกฤษ
- เฉลยสุขศึกษาฯ - เฉลยอังกฤษ
รายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์
- เฉลยไทย - เฉลยคณิตฯ
รายวิชาการงานอาชีพฯและศิลปะ
- เฉลยการงานฯ - เฉลยศิลปะ
กระดาษคำตอบเพื่อฝึกทำข้อสอบ

  • ข้อสอบ O-NET ปี 2553
ข้อสอบ ชุด 61A กระดาษคำตอบ
ข้อสอบ ชุด 61B กระดาษคำตอบ
ข้อสอบ ชุด 62A กระดาษคำตอบ
ข้อสอบ ชุด 62B กระดาษคำตอบ
เฉลยข้อสอบ 61A
link
banner GAFE @phayao2.go.th
banner กระทรวงศึกษาธิการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning

เว็บไซต์ภายในกลุ่ม

  

  หมวดหมู่ : กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เรื่อง : แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โดย : admin
เข้าชม : 1798
ศุกร์์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อให้การนำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำคำอธิบายและระดับคุณภาพ พร้อมทั้งเกณฑ์การผ่านมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้สถานศึกษา ตลอดจนเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาต่อไป
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย แบ่งเป็น ๕ ด้าน มี ๑๑ มาตรฐาน ๕๑ ตัวบ่งชี้ แต่ละมาตรฐานมีการกำหนดตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมและให้น้ำหนักความสำคัญกับกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๘๐ ส่วนผลของการบริหารและการจัดการ คือ คุณภาพเด็กเป็นร้อยละ ๒๐ รายละเอียดของมาตรฐานและและน้ำหนักคะแนน มีดังนี้
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มี ๔ มาตรฐาน ๑๖ ตัวบ่งชี้ (น้ำหนัก ๒๐ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มี ๔ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ (น้ำหนัก ๖๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้  (น้ำหนัก ๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้ (น้ำหนัก ๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  

2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 1 ครั้ง.

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา5 อันดับล่าสุด

      แนวทางการจัดทำรายงายงานประจำปีของสถานศึกษา 5/ก.พ./2558
      แบบเก็บข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายใน 5/ก.พ./2558
      แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รวม 8 เล่ม 12/ม.ค./2558
      รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) 25/ธ.ค./2557
      แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 21/พ.ย./2557