[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อ.จุน จ.พะเยา ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 27 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

หมวดหมู่ blog
เว็บไซต์ศึกษานิเทศก์
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ค้นหาจาก google
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
surpun
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
ให้ทุกโรงเรียนเข้าไปตรวจข้อมูล นักเรียน โอเน็ต 57 ก่อน 31 สค. 57surpun
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ข้อสอบ O-NET
  • ข้อสอบ O-NET ปี 2552
- เฉลยสังคมฯ - เฉลยวิทย์
รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและภาษาอังกฤษ
- เฉลยสุขศึกษาฯ - เฉลยอังกฤษ
รายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์
- เฉลยไทย - เฉลยคณิตฯ
รายวิชาการงานอาชีพฯและศิลปะ
- เฉลยการงานฯ - เฉลยศิลปะ
กระดาษคำตอบเพื่อฝึกทำข้อสอบ

  • ข้อสอบ O-NET ปี 2553
ข้อสอบ ชุด 61A กระดาษคำตอบ
ข้อสอบ ชุด 61B กระดาษคำตอบ
ข้อสอบ ชุด 62A กระดาษคำตอบ
ข้อสอบ ชุด 62B กระดาษคำตอบ
เฉลยข้อสอบ 61A
link
banner GAFE @phayao2.go.th
banner กระทรวงศึกษาธิการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning

เว็บไซต์ภายในกลุ่ม

  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : นิด้าโพลชี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จัก 12 ค่านิยมหลักตามนโยบาย คสช.
โดย : admin
เข้าชม : 1260
จันทร์ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

นิด้าโพลชี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จัก 12 ค่านิยมหลักตามนโยบาย คสช.

.....

นิ ด้าโพลเผยผลสำรวจคนไทยเกินครึ่งไม่รู้จักค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบาย คสช. แต่ส่วนใหญ่เชื่อหากสอนในโรงเรียนจะช่วยปลูกฝังค่านิยมในเด็กได้ ระบุเรื่องซื่อสัตย์ สุจริต คอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดด้านคุณธรรม
       
       ศูนย์ สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ “ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามเงื่อนไขคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
       
       จาก ผลการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุด ของสังคมไทยในปัจจุบัน พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.68 ระบุว่า เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต การทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 14.95 ระบุว่า เป็นเรื่องของการเสียสละ แบ่งปัน ขาดความมีน้ำใจ เห็นแก่ประโยชนส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ร้อยละ 12.47 ระบุว่า เป็นเรื่องของการขาดความสามัคคี ปรองดอง รักใคร่กลมเกลียว เกิดความขัดแย้งในสังคม ร้อยละ 7.99 ระบุว่า เป็นเรื่องของการขาดจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงาม ร้อยละ 4.48 ระบุว่า เป็นเรื่องของการไม่รักษากฎหมาย ขาดความมีระเบียบวินัย ไม่เคารพสิทธิผู้อื่น ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 1.20 ระบุว่า เป็นเรื่องของการไม่ละอาย ไม่เกรงกลัวต่อบาป ร้อยละ 7.75 ระบุว่า อื่นๆ เช่น การขาดสติ การไม่รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมไทย การไม่รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ขาดความอดทน อดกลั้น ความไม่เท่าเทียมกัน ความไม่ยุติธรรม ใช้อำนาจในทางที่ผิด ปัญหาสังคม ค่านิยมที่ผิดๆ ในเรื่องวัตถุนิยม และ ร้อยละ 0.48 ไม่ระบุ ไม่แน่ใจ
       
       เมื่อ ถามถึงระดับความสำคัญต่อการเร่งดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 41.41 ระบุว่า เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด ร้อยละ 49.80 ระบุว่า เร่งด่วนมาก ร้อยละ 0.08 ระบุว่า เร่งด่วนปานกลาง ร้อยละ 6.71 ระบุว่า เร่งด่วนน้อย ร้อยละ 0.96 ระบุว่า เร่งด่วนน้อยที่สุด และร้อยละ 1.04 ระบุว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน
       
       ด้าน ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ที่ควรมีบทบาทหลักในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม ไทยมากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.57 ระบุว่า เป็นสถานศึกษา รองลงมา ร้อยละ 30.62 ระบุว่า เป็นหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ รัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 8.63 ระบุว่า เป็นองค์กรทางศาสนา ร้อยละ 6.00 ระบุว่า เป็นสื่อมวลชน ร้อยละ 5.28 ระบุว่า เป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ร้อยละ 3.04 ระบุว่า เป็นตำรวจ ร้อยละ 0.96 ระบุว่า เป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ร้อยละ 11.35 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ ผู้นำประเทศ นายกรัฐมนตรี นักการเมือง ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา สถาบันครอบครัว ประชาชนและทุกๆ ฝ่ายควรร่วมมือกัน และ ร้อยละ 0.56 ไม่ระบุ ไม่แน่ใจ
       
       เมื่อ ถามถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.12 ระบุว่า ไม่ทราบถึงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ขณะที่ ร้อยละ 47.88 ระบุว่า ทราบ เมื่อถามถึงการส่งเสริมให้นักเรียนท่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในโรงเรียน ว่าจะช่วยปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวแก่เด็กได้ในระดับใด พบว่า ร้อยละ 18.63 ระบุว่า จะสามารถช่วยปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวให้แก่เด็กได้มากที่สุด ร้อยละ 53.72 ระบุว่า ช่วยได้มาก ร้อยละ 0.16 ระบุว่า ช่วยได้ปานกลาง ร้อยละ 21.42 ระบุว่า ช่วยได้น้อย ร้อยละ 2.88 ระบุว่า ช่วยได้น้อยที่สุด ร้อยละ 3.12 ระบุว่า ไม่สามารถช่วยได้เลย และ ร้อยละ 0.08 ไม่ระบุ ไม่แน่ใจ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      แบบฟอร์มรายงานประจำปี (SAR) 5/ก.พ./2558
      แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 28/ม.ค./2558
      แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 28/ม.ค./2558
      แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 28/ม.ค./2558
      รายงานผลสัมฤทธิ์นักเรียน 2556 13/พ.ย./2557