ชุดพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ ป. 6 ปก ดาว์นโหลด
ชุดพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 1.6 ภาษาอังกฤษ/สุขศึกษา ปี 2553 ดาว์นโหลด
ดาว์นโหลดข้อสอบ O-net จากเวบ สทศ. ชุดที่ 2.6 ภาษาอังกฤษ ปี 2551 ดาว์นโหลด
ข้อสอบ O-net ปี 2558 พร้อมเฉลย ชุดที่ 3.6 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ดาว์นโหลด
  ชุดที่ 4.6 ภาษาอังกฤษ ปี 2554 ดาว์นโหลด
ชุดที่ 5.6 ทักษะการคิด ดาว์นโหลด
ชุดที่ 6.6 แบบทดสอบ ดาว์นโหลด
ชุดที่ 7.6 ข้อสอบปลายภาค ดาว์นโหลด
ชุดที่ 8.6 ภาษาอังกฤษ ป. 6 ดาว์นโหลด
ชุดที่ 9.6 ภาษาอังกฤษ ปี 2554 ดาว์นโหลด
ชุดที่ 10.6 Pre O-net ปี 2554 ดาว์นโหลด
ชุดที่ 11.6 ข้อสอบปลาคภาค ป. 6 ดาว์นโหลด
ชุดที่ 12.6 ภาษาอังกฤษ ปี 2556 ดาว์นโหลด