บัญชีตำแหน่งว่าง บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ (กรณีปกติ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังครูของลถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรม รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ ณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกมศึกษาพะเยาเขต 2

รายละเอียดการย้าย รอบที่ 2